Test uw maatregelen en processen voor gegevensbeveiliging en -privacy

Wij kunnen uw technische en organisatorische databeschermings- en beveiligingsmaatregelen evalueren op basis van onze uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van veilige en privacy-gerichte gegevensverwerkingssystemen.

Risico's op het gebied van heridentificatie en het lekken van informatie blootleggen

Wij kunnen u helpen om verborgen risico's in uw gegevensverwerkingsworkflows aan het licht te brengen die kunnen leiden tot het opnieuw identificeren van persoonlijke gegevens of het lekken van gevoelige informatie.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om een gratis eerste gesprek te plannen.

contact opnemen