Pseudoniemen van alle gestructureerde gegevens

KIProtect kan een groot aantal verschillende gegevenstypes (numeriek, categorisch, ordinaal, tekstueel) en gegevensformaten (bijv. data, e-mailadressen, namen, straatadressen, postcodes, URL's) pseudonimiseren met behulp van een grote verscheidenheid aan cryptografische en probabilistische technieken.

Moderne cryptografische aanpak

KIProtect maakt gebruik van geavanceerde cryptografische technieken om in real-time pseudonieme gegevens te produceren. Dit maakt het onnodig om potentieel gevoelige informatie zoals mapping-tabellen op te slaan en maakt decentrale en gefedereerde pseudonimisering op grote schaal mogelijk.

Formaat- & structuurbehoud

KIProtect kan veel datatypes pseudonimiseren op een manier die zowel het formaat als delen van de structuur van de originele gegevens behoudt. Dit stelt u in staat om de gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken voor verwerking en analyse zonder deze te de-pseudonimiseren, waardoor de veiligheid van uw gegevensverwerking wordt vergroot.

Sterk beveiligingsmodel

KIProtect kan het risico op heridentificatie en het nut van gepseudonimiseerde gegevens op betrouwbare wijze inschatten op basis van informatietheoretische modellen. Dit stelt u in staat om het veiligheidsvoordeel van de pseudonieme gegevens nauwkeurig te kwantificeren, deze af te wegen tegen het gegevenshulpprogramma en te zorgen voor naleving van de regelgeving en veiligheid tijdens de verwerking.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer materiaal te krijgen en een demo van KIProtect te plannen.

contact opnemen