Anonimizacja wszystkich Państwa danych strukturalnych

KIProtect może anonimizować prawie każdy rodzaj danych strukturalnych. Mogą Państwo chronić dane przed plikami CSV, bazami danych (Postgres, MySQL, MSSQL, Oracle, ...), kolejkami wiadomości (RabbitMQ, Kafka) lub zewnętrznymi API.

Obróbka wsadowa i strumieniowa

KIProtect może anonimizować całe zbiory danych w ramach jednej operacji lub stale odczytywać ze strumieni danych i tworzyć anonimowe dane w czasie rzeczywistym, wykorzystując agregację w oparciu o okna czasowe.

Silny model ochrony prywatności

KIProtect stosuje trzy niezależne mechanizmy ochrony prywatności (transformacja kryptograficzna, agregacja i randomizacja) w celu ochrony Państwa danych. Wynikiem tego są dane prywatne z silnymi gwarancjami anonimowości informacyjno-teoretycznej.

Metoda zachowywania struktury

Poza nieuniknioną utratą użyteczności z powodu anonimizacji, KIProtect w dużej mierze zachowuje strukturę prawdopodobieństwa Państwa danych pierwotnych. Dzięki temu mogą Państwo przeprowadzić analizę odkrywczą i predykcyjną anonimowych danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej materiałów i umówić się na demo KIProtect.

skontaktuj się z nami

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 855978.