Pseudonimizacja wszystkich danych strukturalnych

KIProtect może nadawać pseudonimy wielu różnym typom danych (numerycznym, kategorycznym, porządkowym, tekstowym) i formatom danych (np. datom, adresom e-mail, nazwiskom, ulicom, kodom pocztowym, adresom URL) przy użyciu wielu różnych technik kryptograficznych i probabilistycznych.

Nowoczesne podejście kryptograficzne

KIProtect wykorzystuje najnowocześniejsze techniki kryptograficzne do tworzenia pseudonimowych danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie jest konieczne przechowywanie potencjalnie wrażliwych informacji, takich jak tabele mapujące, oraz możliwa jest zdecentralizowana i federacyjna pseudonimizacja na dużą skalę.

Zachowanie formatu i struktury

KIProtect może pseudonimizować wiele typów danych w sposób, który zachowuje zarówno format, jak i część struktury danych oryginalnych. W ten sposób mogą Państwo wykorzystywać dane opatrzone pseudonimem do przetwarzania i analizy, nie pozbawiając ich pseudonimu, co zwiększa bezpieczeństwo Państwa przetwarzania danych.

Silny model bezpieczeństwa

KIProtect może wiarygodnie oszacować ryzyko ponownej identyfikacji i przydatność pseudonimizowanych danych w oparciu o modele informacyjno-teoretyczne. Dzięki temu mogą Państwo dokładnie określić korzyści dla bezpieczeństwa danych pseudonimowych, zrównoważyć je z użytecznością danych oraz zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo podczas przetwarzania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej materiałów i umówić się na demo KIProtect.

skontaktuj się z nami