Klanten, partners en promotors

Onze oplossingen

Onze oplossingen stellen u in staat om dataworkflows op te bouwen die de veiligheid en privacy vanaf het begin garanderen. Verzamel gegevens uit verschillende bronnen, controleer ze, bepaal de verwerking via toestemming en bescherm de gegevens met behulp van veiligheids- en privacybevorderende transformaties zoals anonimisering en pseudonimisering.

Anonimiseer gegevens in real-time

Wilt u persoonlijke gegevens analyseren, maar maakt u zich zorgen over de veiligheid of de naleving van de regelgeving? KIProtect kan uw gegevens in real-time anonimiseren en tegelijkertijd het grootste deel van het nut en de structuur ervan behouden. U kunt de anonieme gegevens dan gebruiken voor datawetenschap, analyse of machinaal leren, terwijl u de naleving van de regels garandeert en de privacy van uw gebruikers of klanten beschermt.

Meer informatie

Beschermen van gegevens tijdens de verwerking

Maakt u zich zorgen over de veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met uw gegevensverwerking? KIProtect kan uw gegevens in real-time pseudonimiseren met behulp van de modernste cryptografische technieken. Onze structuur- & formaatbehoud pseudonimiseringsmethoden behouden relevante informatie uit uw oorspronkelijke gegevens en maken heridentificatie van specifieke gegevenswaarden zeer onwaarschijnlijk. U kunt deze gepseudonimiseerde gegevens gebruiken als een drop-in vervanging van de originele gegevens om de verwerkingsrisico's te verminderen en de naleving te garanderen.

Meer informatie

Onze professionele diensten

Onze professionele diensten vormen een aanvulling op ons product en helpen u om te navigeren door complexe privacy- en veiligheidsuitdagingen met behulp van onze bewezen expertise. Met onze moderne aanpak en uitgebreide expertise helpen wij u de risico's bij het werken met gevoelige of persoonlijke gegevens te begrijpen en te minimaliseren.

Privacy- en beveiligingsbeoordelingen

Weet u niet zeker of uw maatregelen voor gegevensbescherming & -beveiliging voldoende zijn? Wij kunnen een uitgebreide analyse van uw datasets en workflows uitvoeren om de risico's op de-anonymisering en het weglekken van informatie te identificeren. Wij leveren een gedetailleerde risico-evaluatie met bruikbare maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid en de naleving van de wetgeving en de organisatie te garanderen.

Meer informatie

Privacy-engineering

Bouwt u gegevensverwerkingssystemen die omgaan met gevoelige of persoonlijke gegevens? Wij kunnen u helpen om beveiliging en privacy in uw gegevensworkflows te integreren vanaf het begin, of om bestaande systemen veiliger en privacy-vriendelijker te maken. Gebruik onze uitgebreide ervaring om veilige en privacy-gerichte gegevensverwerkingsworkflows op te bouwen.

Meer informatie

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer materiaal te krijgen en een demo van KIProtect te plannen.

contact opnemen